הזמנה לישיבה מס’ 21-26

הנדון: הזמנה לישיבה מס’ 21-26 הנכם מוזמנים לישיבת מנהלת שתתקיים ביום ד’ 21.10.27 בשעה 00:20 בזום. על סדר היום: .13.10.21 מיום 25/21 ‘מס פרוטוקול אישור. 1 2 .מינוי צוות מצומצם למיון מועמדים לניהול קהילה 3 .הצגת הצעה כתובה להמשך בניה וקליטה בשכונת הבאות בקיבוץ בהמשך לדיון שהתקיים במנהלת ובצוות גפן )מצ”ב(. 4 .אינפורמציה ושונות: • […]

הנדון: הזמנה לישיבה מס’ 21-26 הנכם מוזמנים לישיבת מנהלת שתתקיים ביום ד’ 21.10.27 בשעה 00:20 בזום. על סדר היום: .13.10.21 מיום 25/21 ‘מס פרוטוקול אישור. 1 2 .מינוי צוות מצומצם למיון מועמדים לניהול קהילה 3 .הצגת הצעה כתובה להמשך בניה וקליטה בשכונת הבאות בקיבוץ בהמשך לדיון שהתקיים במנהלת ובצוות גפן )מצ”ב(. 4 .אינפורמציה ושונות: • […]