הנדון: הזמנה לישיבה מס’ 21-26

הנכם מוזמנים לישיבת מנהלת שתתקיים ביום ד’ 21.10.27 בשעה 00:20 בזום.

על סדר היום:
.13.10.21 מיום 25/21 ‘מס פרוטוקול אישור. 1
2 .מינוי צוות מצומצם למיון מועמדים לניהול קהילה
3 .הצגת הצעה כתובה להמשך בניה וקליטה בשכונת הבאות בקיבוץ בהמשך לדיון שהתקיים
במנהלת ובצוות גפן )מצ”ב(.
4 .אינפורמציה ושונות:
• פרויקט סיבים.
• חזרה לאסיפות פיזיות, שידור דיגיטלי במקביל? הצבעה?

רון גולדפרב, יו”ר קיבוץ

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן