נשמע בשבילים


1) שמועה שפרוטוקול ועדה כלכלית יצא ושם הוזכר שהמשכורת של רון ורחלי עלתה ב25% .


אין אמת בשמועה, אין פרוטוקול הנהלה כלכלית שבו זה רשום והמשכורת של רון ורחלי לא עלתה מאז שהתחילו לעבוד בגזר. לצערנו אותה שמועה גם הובאה לאוזני מבקרת הקיבוץ שמבצעת כעת דוח ביקורת בנושא משאבי אנוש והיא קיבלה מסמכים שמוכיחים שמדובר בשמועה שאין לה בסיס.


2) שמועה שהקיבוץ מממן הוצאות משפט דיבה של יו"ר הקיבוץ - רון נגד רונן בעקבות מייל של רונן לכלל הקיבוץ בעקבות הבחירה של מנהל אחזקה לקיבוץ.


אין מה לממן, התביעה בוטלה מאחר ורונן חזר בו באופן פומבי מהדברים שאמר. הנהלת הקיבוץ רואה חשיבות רבה באחריות החברים על הדברים שמופצים ושמירה על שיח מכבד. במידה ואכן היה מתקיים משפט, הקיבוץ היה מממן את הוצאות המשפט שכן מדובר על עניינים שמתרחשים לבעל תפקיד בקיבוץ במסגרת תפקידו.


3) ועדת ביקורת רצתה להעלות נושא והמנהלת אמרה לועדת ביקורת לא לפרסם והזמינו אותם לישיבה כדי שלא יעלו את הנושא.


לא כך הדבר, לא הייתה הנחיה שלא לפרסם או לא לדון בנושא משאבי אנוש, הנהלת הקיבוץ שיתפה ומשתפת פעולה עם המבקרת. סיפור המעשה הוא שמבקרת הפנים של הקיבוץ פנתה להתחיל דוח ביקורת בקיבוץ וישבה עם מנהל הקהילה בנושא. מנהל הקהילה התרשם שלא מעט משאלות המבקרת נוגעות לעניינים אישיים בן חבר לקיבוץ מה שאסור מבחינת הגדרת תפקידי ועדת הביקורת במבנה הארגוני של גזר והתריע על כך בפני המבקרת. מנהל הקהילה פנה בנושא בכתב לועדת ביקורת עם בקשה לפגישה בכדי לוודא שהביקורת בקיבוץ נעשית בהתאם להגדרות האסיפה. ועדת ביקורת לא ראתה טעם להפגש אלא ביקשה להמשיך עם הביקורת. מנהל הקהילה דווח בנושא למנהלת שביקשה להזמין את חברי ועדת ביקורת על מנת להבין את הסיטואציה. התקיים דיון ער בנושא בישיבת המנהלת האחרונה ונציגי המנהלת הביאו את דעתם כי אין לבצע ביקורת על נושאים שבין חבר לקיבוץ כפי שמוגדר במבנה הארגוני. פרוטוקול המנהלת הרלוונטי מפורסם השבוע.


4) היה כתוב בג'ורג' שלא נגבה הסכום הנכון מבנים שאינם מועדפים – פנו לצוות הנגשת מידע חברים ששמעו שמה שהיה זה שבני חתם עם החברים הללו בטעות ואח"כ אי אפשר היה לחזור מזה משפטית ואז אם זה נכון זה לא היה ברור לגמרי ושקוף בדיווח שיצא בג'ורג'.


מקור הבעיה אינו בחתימה שגויה של מנהל הקהילה. מה שהיה זה שב-2009 הגדירה האסיפה את תנאי הקליטה, המנהלת קיבלה החלטה ב-2016 שמפחיתה באופן משמעותי את דמי ההצטרפות לבני קיבוץ ובני זוג, זאת בניגוד להחלטת אסיפה מ-2009 בנושא. כנראה שהמנהלת פעלה אז שלא ביודעין למרות שהיו בה אנשים שהיו מעורבים גם בהחלטה המקורית. משנתגלה העניין לאחרונה במסגרת עבודת צוות "גפן" הוא הובא לידיעת המנהלת ולידיעת הציבור בג'ורג'. החלטת האסיפה ב-2009 גוברת על החלטת המנהלת, מעבר לכך המנהלת כיום סבורה שזו גם ההחלטה הנכונה ולכן לא חותרת לשנותה. 5) הקיבוץ בניגוד לתקנון מחוקק חוקים חדשים "ומקיא" החוצה מגבולות הקיבוץ חבר שהתגרש.


הקיבוץ פועל בהתאם לתקנון ולהחלטות הקיבוץ בעניין גרושים, בין היתר מוגדר בהסכמים עם חברים כי במידה ויתגרשו לא יקבלו עוד מגרש. במצב של גירושים הקיבוץ מציע לגרושים אפשרויות דיור בקיבוץ בהתאם לזמינות. הדבר אושרר לאחרונה בנוהל הפרודים של הקיבוץ.


הפינה הוגשה בחסות:

צוות הנגשת מידע (דייב, רוקסן, אליאורה, נדב, אליוט)

מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו


Recent Posts

See All

ג'ורג' בפורמט חדש

לחברי ועד הנגשת מידע שלום: הכנתי את הדוגמה הזאת של ג'ורג' בפורמט יותר נגיש ואולי יותר מושך לקהל הקוראים. הוא מאפשר לחברים ותושבים לקרוא את מה שהם רוצים לפי כותרות וקישורים לידיעות ארוכות מבלי לגלול ול