Created by Elliot Goldstein and vardaart.com for Kibbutz Gezer

צור קשר

קליטה

ekhyv

למתעניינים  בקליטה בקיבוץ גזר :  

קיבוץ גזר הינו קיבוץ מתחדש  ומסלול הקליטה המוצע הוא  קליטה לחברות מלאה  ובניית בית המגורים המיועד על מגרש של כ- 350 מ"ר .

 

לידיעתכם,

רשימת הפונים לפרויקט הקרוב של גזר התמלאה.

אי לכך אין באפשרותנו לקבל פניות נוספות, טלפוניות או אחרות.

במידה ויתכנו פרויקטים עתידיים, תתאפשר ההרשמה בשנית.