ספר טלפונים מקומי

  • התוצאות מסוננות על פי התו: ס
No Photo Available

סגל נועה

לחצו למידע נוסף
מספר טלפון: 054-483-7822
No Photo Available

סגל רוחמה

לחצו למידע נוסף
מספר טלפון: 054-793-2570
No Photo Available

סגל חזקאל איילת

לחצו למידע נוסף
מספר טלפון: 054-735-0169
No Photo Available

סוסקינד אילן

לחצו למידע נוסף
מספר טלפון: 054-793-2568
No Photo Available

סוסקינד נורמן

לחצו למידע נוסף
מספר טלפון: 054-616-2701
No Photo Available

סוסקינד נעמי

לחצו למידע נוסף
מספר טלפון: 054-793-2562
No Photo Available

סוסקינד שרה

לחצו למידע נוסף
מספר טלפון: 054-793-2488
No Photo Available

סיגל איתי

לחצו למידע נוסף
מספר טלפון: 054-622-0296
No Photo Available

סיגל גיל

לחצו למידע נוסף
מספר טלפון: 054-793-2058
No Photo Available

סיגל לי

לחצו למידע נוסף
מספר טלפון: 054-793-2483
No Photo Available

סיגל נתן

לחצו למידע נוסף
מספר טלפון: 054-967-4800
No Photo Available

סיגל שלי

לחצו למידע נוסף
מספר טלפון: 054-793-2573
No Photo Available

ספקטור לורה

לחצו למידע נוסף
מספר טלפון: 054-477-9076

יצחק יצחקי

מנהל אגודה קהילתית

מספר טלפון: 050-00000

דואר אלקטרוני: no-replay@kimaia.com

אורטל טל

מזכירת הקיבוץ

מספר טלפון: 050-00000

דואר אלקטרוני: no-replay@kimaia.com

צילה צליל

אחראית חינוך

מספר טלפון: 050-00000

דואר אלקטרוני: no-replay@kimaia.com

בן בן

אחראי השכרות

מספר טלפון: 050-00000

דואר אלקטרוני: no-replay@kimaia.com

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן