משקעים

כמות הגשם שירד בחודש ינואר 2022

יום א'
גשם במ"ל
יום ב'
גשם במ"ל
יום ג'
גשם במ"ל
יום ד'
גשם במ"מ
יום ה'
גשם במ"ל
יום שישי
גשם במ"ל
יום שבת
1.1.22 גשם במ"מ 4
יום א'
2.1.22 גשם במ"מ 5
יום ב'
3.1.22 גשם במ"מ 5
יום ג'
גשם במ"ל
יום ד'
גשם במ"מ
יום ה'
גשם במ"מ
יום שישי
גשם במ"ל
יום שבת
8.1 גשם במ"ל
יום א'
גשם במ"ל
יום ב'
גשם במ"ל
יום ג'
גשם במ"מ
יום ד'
גשם במ"מ
יום ה'
גשם במ"מ
יום שישי
14.1 גשם במ"מ 44
יום שבת
15.1 גשם במ"מ 46
יום א'
16.1 גשם במ"מ
יום ב'
גשם במ"מ
יום ג'
גשם במ"מ
יום ד'
19.1 גשם במ"מ
יום ה'
גשם במ"מ
יום שישי
גשם במ"מ
יום א'
גשם במ"מ
יום ב'
גשם במ"מ
יום ג'
גשם במ"מ
יום ד'
גשם במ"מ
יום ה'
גשם במ"מ
יום שישי
28.1 גשם במ"מ
התחברות אל האתר