משקעים

כמות הגשם שירד בחודש נובמבר

יום א'
גשם במ"ל
יום ב'
גשם במ"ל 30
יום ג'
גשם במ"ל 30
יום ד'
גשם במ"ל 30
יום ה'
גשם במ"ל 30
יום שישי
גשם במ"ל 30
יום שבת
גשם במ"ל 30
יום א'
גשם במ"ל 30
יום ב'
גשם במ"ל 30
יום ג'
גשם במ"ל 30
יום ד'
גשם במ"ל 30
יום ה'
גשם במ"ל 30
יום שישי
גשם במ"ל 30
יום שבת
גשם במ"ל 30
יום א'
גשם במ"ל 30
יום ב'
גשם במ"ל 30
יום ג'
גשם במ"ל 30
יום ד'
גשם במ"ל 30
יום ה'
גשם במ"ל 30
יום שישי
גשם במ"מ 4
יום שבת
גשם במ"מ 44
יום א'
גשם במ"ל 30
יום ב'
גשם במ"ל 30
יום ג'
גשם במ"ל 30
יום ד'
גשם במ"ל 30
יום ה'
גשם במ"ל 30
יום שישי
גשם במ"ל 30
יום שבת
גשם במ"ל 30
התחברות אל האתר
דילוג לתוכן